Giới thiệu công ty

TỔNG DIỆN TÍCH/ DIỆN TÍCH XÂY DỰNG :28,800m²/ 12,000m²

4 NHÀ MÁY, 1O VĂN PHÒNG

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN: 250 NGƯỜI

Công ty sản xuất composite