Đối tác

Chúng tôi thành lập việc kinh doanh trong thị trường Nhật Bản với dịch vụ FRP, Công ty FRP toàn cầu có trụ sở tại Nhật Bản từ năm 2005.

Từ năm 2015, chúng tôi chỉ cung cấp sản phẩm ống dẫn cho Nhà máy điện tử Samsung (SEVT) tại Hà Nội.